Số điện thoại: (+84) 024.666.24768
Từ Thứ 2 - Thứ 6 ( 8:30 - 18:00 )

Email : info@gemmob.com
Website: gemmob.com

Địa chỉ : Tầng 4 - Tòa T608A Tôn Quang Phiệt, Hà Nội, Việt Nam