Chúng tôi là gemmob studio

Gemmob là tập hợp của một đội ngũ trẻ nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận và đương đầu với bất cứ thử thách nào phía trước, đó chính là động lực thúc đẩy không ngừng phát triển hoàn thiện mỗi cá nhân và đội ngũ để thực hiện đam mê phát triển game.

Mong muốn của chúng tôi là đóng góp vào sự phát triển của game Việt và Gemmob đang mỗi ngày hoàn thiện điều đó.